Hoe geloofwaardig is de Purmerendse politiek nog… GBP 4.0 gehalveerd

Het rommelde al enige dagen binnen de fractie van Gemeentebelangen 4.0. De Buskoopjes en van Dongen/Soenjoto lagen kort na het bekendmaken van hun kersverse samenwerking direct met elkaar overhoop.

Vader Buskoop wilde nog een lijmpoging openhouden om de politieke schade te beperken. Helaas zijn alle inspanningen ten spijt geweest. De afgelopen dagen werd er al druk gespeculeerd en op de site Gemeentebelangen 4.0 wisselde de namen en functies elke tien minuten.

Gerommel in de tent
Alle leden van Gemeentebelangen 4.0 die wij de afgelopen dagen spraken ontkende dat er gerommel in de tent was. Bram deed het af met, “ach in elke fractie is wel wat.” Jammer maar alle inspanning van de vier fractie leden heeft alleen maar verliezers opgeleverd. Hier wordt niemand wijzer van.

En eigenlijk is het een onmogelijke zaak ten opzichte van de Purmerendse burgerij. Juist op het moment dat het vertrouwen in de lokale politiek al niet op een te hoog niveau staat, breken de fractie leden definitief met elkaar en schaden met hun actie de Purmerendse politiek.

Popenkast

Pa en zoon Buskoop zullen verdergaan met Gemeentebelangen 2.0. Terwijl Van Dongen en Soenjoto naar een andere naam op zoek zullen moeten. Misschien moeten we daar een cartoon wedstrijd voor uitschrijven.

Purmerend – Gemeentebelangen zal verder gaan zonder de raadsleden Soenjoto en Van Dongen. Na enkele weken is gebleken dat het niet mogelijk is om constructief te overleggen. Afspraken werden al snel niet meer nagekomen en raadsleden waren zonder reden afwezig bij vergaderingen waar afgesproken was bij te zijn.

Waar op het begin sprake leek te zijn van de wil om een professionele partij op te starten en de wil om te veranderen, bleek dit al gauw niet waargemaakt te worden. Twee bijeenkomsten waar dhr. Van Dongen en mevr. Soenjoto bij zouden zijn waren zij afwezig, terwijl nog 10 minuten voor die bijeenkomsten begon de afspraak is herhaald. Zonder verder iets te zeggen liepen de bovengenoemde raadsleen echter weg. De eerlijkheid en de wil om er wat van te maken bleken na de bekendmaking niet meer te bestaan.

Verder richtten de twee na een misverstand nieuwe sociale mediapagina’s op, blokkeerden de officiële pagina’s en bevolen deze officiële pagina’s te verwijderen. Het bleek dat mevr. Soenjoto (en dhr. Van Dongen) dachten dat zij de baas waren over wat er moest gebeuren. Herhaaldelijke pogingen om erop te wijzen dat dit niet zo is en een democratische partij niet zo werkt, hadden geen effect. Daarom is het voor Gemeentebelangen beter verder te gaan en verder te ontwikkelen zonder deze raadsleden.

Persbericht GBP 4.0

VOLG ONS OOK VIA